Wij zijn SkipsMaritiem B.V. gevestigd aan Middelweg 15 te Stavoren, eigenaar van www.skipsmaritiem.nl.

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.skipsmaritiem.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in ons privacybeleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.skipsmaritiem.nl te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over het privacybeleid van SkipsMaritiem B.V. en specifiek www.skipsmaritiem.nl, dan kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@skipsmaritiem.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.skipsmartiem.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) welke persoonsgegevens verwerken wij voor onze eigen activiteiten

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode en huisnummer
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Bootnaam
 • IP-adres

6) Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

7) Welke rechten u heeft over uw data

Onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) heeft iedereen een aantal rechten. Wij wijzen u graag op uw rechten als betrokkene. Heeft u tips of opmerkingen, dan horen wij dat graag.

 • Informatie en inzage: u kunt inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Vergetelheid: u kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben door ons laten verwijderen. Het kan echter zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld: wettelijke bewaartermijn boekhouding van 7 jaar) die gegevens nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar: voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
 • Data-portabiliteit: dit is een nieuw recht onder de AVG. U kunt uw persoonsgegevens (laten) overdragen.

Om van uw rechten gebruik te kunnen maken, kunt u contact met ons opnemen.

Daarnaast kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna te noemen: AP). Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat graag. Bij Flevo Marina hechten wij veel waarde aan uw privacy en daarom zijn wij altijd bereid om met u in gesprek te gaan op het moment dat u ergens mee zit.

8) Gebruik van cookies

www.skipsmaritiem.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

9) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Bekijk onze vacatures